تصویر تو ....

 درست مثل فنجان قهوه  که ته می‌کشد  پنجره  کم‌کم از تصویر تو  تهی می‌شود  حالا  من مانده‌ام و  پنجره‌ای خالی و  فنجان قهوه‌ای  که از حرف‌های نگفته  پشیمان است. ____________________________________ پ.ن) با ... ادامه مطلب
/ 92 نظر / 76 بازدید
دی 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
2 پست