پست های ارسال شده در دی سال 1391

تولدم

سرد که می‌شود؛ برف که می‌آید یادم میفتد؛ زمستان است؛تولدم. ----------------------------------- اینجا آستانه است؛من “یکی” عوض شدم،در آغازِبیست‏ و‏پنجمین  خداحافظی. --------------------------
/ 7 نظر / 56 بازدید