پست های ارسال شده در آدر سال 1388

دلم گرفته!

 پای پنجره نشستم، کوچه خاکستریه باز               انگار از همون روزاست                                   دلم گرفته، دوباره هوای تورو داره                 این راه دورم، خبر از دل من ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 15 بازدید