پست های ارسال شده در شهریور سال 1388

تو هم میتوانی ایمان آوری که رنج تفاوتی بین آنچه هست                                                             و آنچه تو می خواهی باشد هر وقت شرمسار گذشته ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 13 بازدید